Režisér Ladislav Kaboš o filme VŠETKY MOJE DETI

Režisér o filme: Režisér Ladislav Kaboš
Sociálnemu dokumentu sa venujem viac ako 30 rokov. O obetavej práci Mariána Kuffu s bezdomovcami, alkoholikmi, bývalými väzňami a prostitútkami som nakrútil krátky dokument v roku 2000 pre TV Markíza. Ďalšie dva vznikli pre Českú televíziu. 28 minútový dokument „Kde končí naděje, začíná peklo“ bol dokonca ocenený v Českej republike cenou VOX Humana (2003) ako film, ktorý najviac prispel k humanizácii spoločnosti. Patrí k najvyhľadávanejším filmom o Mariánovi Kuffovi na internete. Na internetových serveroch ho videlo už viac ako 70 000 divákov a je stále zaradený v i-vysielaní ČT:  http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1110800978-kde-konci-nadeje-zacina-peklo/.

Po 10 rokoch som sa chcel do Žakoviec vrátiť a pokračovať v príbehoch jednotlivých postáv žakovskej komunity. Pri jednej návšteve som sa dozvedel, že Maroš okrem žakovskej komunity sa začal intenzívne venovať chudobným Rómom v blízkych rómskych osadách. Raz som sa vybral s Marošom do osady. Viezol pre Rómov použitý nábytok. Postupne sondoval terén, nadväzoval prvé kontakty, snažil sa svoju pomoc smerovať k tým najchudobnejším. To prostredie obrovskej ľudskej biedy a beznádeje ma tak ľudsky zobralo, že som sa rozhodol, že môj ďalší dokument bude časozberne sledovať jeho mravenčiu prácu v osadách.

Až neskôr som sa dozvedel, že Maroš dlho váhal, kým sa vydal do rómskych osád. Tušil zložitosť pomoci. Tušil, že je to nekonečný príbeh, ktorý z človeka vysaje všetku energiu a kompletne ho pohltí...

Režisér Ladislav Kaboš s BeatkouPodpora projektu v rámci grantového programu MEDIA (MEDIA DESK - Development) nám umožnila oboznámiť sa do hĺbky s problematikou „cigánskeho slamu“, s pohnutými životnými osudmi Rómov na východnom Slovensku a vytipovať najzaujímavejšie rodiny.  Vývoj a realizácia projektu si vyžiadali štyri roky (2010-2013). Dokument sleduje najťažšiu misiu farára Mariána Kuffu v zaostalých rómskych osadách na východnom Slovensku.

S Marošom Kuffom pomáhajú v osadách jeho „žakovskí chlapci“ – bezdomovci, alkoholici, bývalí kriminálnici. Paradoxne aj oni po opakovaných problémoch strácajú trpezlivosť. Boja sa o svoj život... Váhajú dokedy ešte majú pomáhať a riskovať napadnutie, bitku... Je to nevďačná misia. Postupne všetci na to prichádzajú. Komu sme a komu nie sme ochotní pomáhať? Má cenu pomáhať tým, ktorí nie sú za nič vďační, dokonca aj farára napadli? Musí mať pomoc vždy zaručený výsledok ?

Dráma „donkichotovského“ boja s rómskou realitou, snaha o premenu osady a „výchovu“ jej obyvateľov  tvorí základnú dejovú líniu filmu. Divák bude v neustálom napätí a očakávaní, ako to bude pokračovať, pretože od začiatku je jasné, že sám hlavný hrdina sa pohybuje na hranici života a smrti. Proti nemu stojí nielen byrokracia štátu, ale aj členovia vlastnej komunity v Žakovciach a napokon aj sami Rómovia... Má jeho snaha nejaký zmysel?  Čo z jeho plánov sa mu podarí realizovať?

Nakrúcanie vo Veľkej LomniciNeštylizovaná ručná kamera, bezprostrednosť  autentického svedectva, observačná metóda – to  sú hlavné tvorivé princípy, ktoré sme si vytýčili. Od reportážneho snímania sa líši náš prístup dôrazom na výtvarnosť  obrazu – na kompozíciu, atmosféru.  Autentický dokument s drsnou realitou bude obsahovať aj množstvo humorných scén i momenty plné emócií - ľudskej radosti a šťastia. Preblesknú i prvé iskričky nádeje: v osade vo Veľkej Lomnici sme objavili talentovanú skupinu mladých tanečníkov, ktorých učí nadaný choreograf.

Postupne vnímame  zmeny medzi Rómami. „Nemyslite len na seba. Nesmiete len brať, ale musíte sa naučiť aj dávať ,“Maroš im trpezlivo vysvetľuje, čo musia urobiť, aby ich komunita začala normálne fungovať, aby si ľudia medzi sebou začali pomáhať, aby si všímali tých, ktorí sú na tom najhoršie, ktorým treba urgentne pomôcť pred blížiacou sa zimou.

Rómovia vo Veľkej Lomnici sú veľmi muzikálni. Našli sme tam veľa talentovaných hráčov a spevákov. V osade funguje rómska kapela. Rómovia sa rozhodli, že musia farárovi venovať nejaký darček za všetko, čo pre nich už vykonal. Rozhodli sa, že vytvoria  hudobno-tanečný  program. Sledujeme priebeh nacvičovania hudobných a tanečných čísel a prezentáciu výsledného programu v Žakovciach.

MirkaDôležitú úlohu bude hrá v našom filme aj hudba. Nechceli sme podľahnúť  čaru autentickej rómskej hudby, pretože surová realita by sa vytratila v rómskom chytľavom folklóre a divák by si neuvedomil naliehavosť problému. Nešlo nám o „folklórne obrázky“, ale o silnú výpoveď, ktorá diváka nenechá chladným, prispeje k pochopeniu rómskej mentality a bude inšpiráciou pre riešenie ich problémov. Autentickú rómsku hudbu preto chceme predstaviť až na skúškach a pri vystúpení pre Mariána Kuffu a jeho žakovskú komunitu. Komponovanú hudbu vytvoril skúsený český hudobný skladateľ  Martin Dohnal.

V rámci developmentu ma upútala Mirka - štvorročné talentované dievčatko. Vybral som si ju ako jednu z hlavných detských účinkujúcich. Keď som prišiel začiatkom roka 2012 do osady, Mirku som hľadal márne. Hlboko sa ma dotkla správa, že sa skromného nového obydlia nedočkala... spolu s mladším bratom Sebastiánom a ich matkou uhorela v „papundeklovej“ chatrči na úsvite nového roku 2012. Film som sa preto rozhodol dedikovať tomuto malému rómskemu dievčatku a jej bratovi Sebastiánovi.

Mirka

 

 

memory usage 461.28 kb