Lokace natáčení filmu Všechny moje děti
Natáčeli jsme v Slovenské republice v okrese Kežmarok.ŽAKOVCE

Žakovce se zmiňují v listinách v roce 1209 jako první obec na Spiši vůbec, a to v listině vydané králem Ondřejem. Původní jméno obce bylo Villa Isaac, Izákova vesnice. Odtud pochází i slovenský název Žakovce ( Izákovce ) . Obec patřila do Společenství spišských Sasů , od roku 1412 do Provincie XI spišských měst nezaložených Polsku. Kolem roku 1465 ji získal šlechtický rod Zápolských. Obec byla osídlena německým obyvatelstvem. Tehdy měla i německý název Eisdorf/Ledová vesnice . Po roce 1945 osídlili obec zcela noví obyvatelé. V roce 1955 přišli do této obce lidé vysídlení z obce Blažov. Jako mnohé obce na východním Slovensku i tato měla svou romskou osadu. Romové však byli násilně přesídleni do Čech v roce 1968 a osada spálena , aby se neměli kam vrátit. Nová osada zde již nevznikla. Když farář Kuffa začal pomáhat Romům, neměl to na začátku vůbec lehké. Dnes má obec přes 800 obyvatel, více než 200 z nich našlo nový domov u faráře Mariána Kuffy v Institutu Krista Velekněze. Fotografie Anety a Petra Maclových nám připomínají, jak zde Marián Kuffa začínal: neměli nic. Jen starou, rozpadající se budovu fary...
 


ROMSKÉ OSADY

Ve filmu jsme zvolili princip vyprávění příběhu „jedné osady", ale ve skutečnosti jsme natáčeli ve dvou osadách. Na Slovensku se přesný počet zcela segregovaných osad nikde ve statiskikách neuvádí. Ani obce na svých webových stránkách nezveřejňují, kolik u nich žije Romů a zda k obci patří i romská osada . Většina Romů si své chatrče postavila nelegálně , a tak legálně – statisticky neexistují, ale ve skutečnosti jsou jich tisíce. Každá romská osada je jiná.


 
HUNCOVCE

Romská osada, v níž žije téměř 800 Romů se nachází asi kilometr od obce. Do osady místní nechodí. Nejvíce nás překvapilo, že tam nevkročí ani učitelé místní základní školy.  
 
VELKÁ LOMNICA

Romská osada za vesnicí. Romům zde za socialismu dokonce postavili panelový dům. Kolem něj vyrostly chatrče i domy majetnějších Romů. Žije jich tu téměř 1700. O tom, že místní mají mimořádný hudební talent svědčí i zmínka o romském folklorním souboru Loli Roklica na oficiálních webových stránkách obce.

Rómska osada Veľká Lomnica
 

memory usage 458.06 kb